Kullanıcı Girişi

Yarışma Hakkında

Amaç

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Autodesk DesignNext 2015 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması’nın amacı, geleceğin profesyonelleri olan mimarlık, mühendislik ve tasarım öğrencilerinin, Autodesk çözümlerini kullanarak dijital tasarım yetkinliklerini geliştirmelerini ve daha iyi bir geleceğe ilişkin özgün tasarımlar üretmelerini teşvik etmektir. Bu yıl yarışma “Mimari Tasarım” alanında düzenlenmektedir.

Konu

Yarışmanın konusu “kamuya açık kişisel tasarım ve imalat merkezi” olarak belirlenmiştir. Autodesk’in “Pier 9” atölyesi, tüm dünyada yaygınlaşan “Fab Lab”, “TechShop” ve benzeri zincirler bu merkezlerin misyonu, yapısı ve işlevleri hakkında fikir verecektir.

 • Projenin toplam inşaat alanı en az 900 m2 olmalıdır. Bina taban alanı, kat alanı  ve proje alanı kısıtlaması yoktur.
 • Projenin lokasyonu tasarımcıya bırakılmıştır, ancak mevcut çevresel verilerden yararlanılabilmesi için gerçek bir lokasyon seçilmesi gerekmektedir. Örneğin bir sanayi bölgesi, üniversite kampüsü veya teknoloji geliştirme bölgesi içinde bir alan seçilebilir.
 • Seçilen bölgedeki mevcut yapılar tercihe göre yok sayılabilir veya projenin içinde değerlendirilebilir.
 • Projede yer alması gereken minimum bileşenler şu şekildedir: Karşılama alanı, ortak çalışma alanı, seminer alanı, sergi alanı, bilgisayar destekli tasarım atölyesi, kütüphane ve medya istasyonu, hızlı prototipleme (3B yazıcı) atölyesi, mekatronik atölyesi, imalat atölyesi (metal, ahşap vb), kafeterya, tuvaletler ve depo alanı.
 • Merkez erişilebilirlik ilkelerine göre tasarlanmalı, engelli kullanıcıların güvenli ve bağımsız kullanımı dikkate alınmalıdır.
 • Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, günışığından ve güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanılmalıdır.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Türkiye’deki üniversite ve dengi okullarda, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler.
 • Yarışmaya, kayıt tarihinde 18 yaşından büyük olan öğrenciler katılabilir.
 • Her takım iki öğrenci ve bir akademik danışmandan (öğretim elemanı) oluşacaktır.
 • Bir akademik danışman birden fazla takımda yer alabilir, ancak bir öğrenci sadece bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Her takım sadece bir proje sunabilir.
 • Yarışmaya katılan projeler özgün ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış çalışmalar olmalıdır. Bu koşula uymayan projeler yarışma dışı bırakılırlar.
 • Kayıt için başvurular www.designnext.org sitesinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi’ne kadar kayıt yapmayan takımlar yarışmaya katılamaz.