Kullanıcı Girişi

Şartlar ve Koşullar

AUTODESK "DESIGNNEXT 2014" YARIŞMASI RESMİ YARIŞMA KURALLARI

LÜTFEN YARIŞMAYA GİRMEDEN ÖNCE BU RESMİ KURALLARI İNCELEYİNİZ.

YARIŞMAYA GİRMEK VEYA KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMEK VEYA ÜRÜN SATIN ALMAK GEREĞİ YOKTUR. BİR ÖDEME YAPMIŞ VEYA ÜRÜN SATIN ALMIŞ OLMAK KAZANMA ŞANSINIZI ARTIRMAYACAKTIR.

KANUNUN YASAKLADIĞI HALLERDE GEÇERSİZDİR.

KISIM A - ÖZEL ŞARTLAR

1. Sponsor(lar). Autodesk "DesignNext 2014" Yarışması ("Yarışma"), Autodesk Yazılım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ("Sponsor") tarafından yürütülen beceriye dayalı bir yarışmadır. Sponsor, Ahi Evran Cd. Ata Center No: 9 Kat G2, Maslak, Istanbul – Turkiye adresinde faaliyet gösteren Dipnot Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketini, yarışmaya ilişkin belirli faaliyetleri sponsor adına yürütmesi için görevlendirmiştir. Yarışma, Sponsorun www.designnext.org adresinde bulunan web sitesi (“Sponsorun Sitesi ”) ve katılımcıların Yarışmaya girebileceği başka siteler olması halinde söz konusu site (“Yarışma Sitesi”) (topluca “Siteler”) ile bağlantılı olarak yürütülecektir. Yarışma, işbu Resmi Yarışma Kurallarına tabidir.

2. Yarışmaya Katılmak için Aranan Şartlar. Yarışma, sadece, 2’si Türkiye’deki üniversite veya dengi okullarda okuyan lisans/önlisans öğrencisi ve biri akademisyen danışman (öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi) olmak üzere 3 kişiden oluşan takımlara açıktır. Bütün takım üyeleri en az 18 yaşında olmalı ve ABD Ticaret Ambargosuna tabi olan bir ülkenin vatandaşları veya böyle bir ülkede ikamet eden kişiler olmamalıdır (2014 Eylül ayı itibariyle bu ülkeler şunlardır: Kuzey Kore, Suriye, Sudan, Küba ve İran). Yarışmaya katılmasına veya yarışmayı kazanmasına izin verilmeyen başka kişiler de olabilir. Bu husus aşağıda Kısım B, 2 ve 3 sayılı paragraflarda açıklanmaktadır.

3. Yarışmaya Girme. Yarışma 22 Eylül 2014 tarihinde (“Başlama Tarihi”) başlamaktadır. Yarışmaya girişler en geç 21 Aralık 2014 tarihinde yapılmalıdır. Takım başına sadece bir giriş yapabilir. Yarışmada ancak kişi başına bir giriş ödül kazanabilecektir. Giriş, daha önce sizin dışınızda biri tarafından yayınlanmamış ve daha önceki yarışmalarda giriş olarak kullanılmamış olmalıdır.

Yarışmaya girmek için, giriş yapanlar (i) Yarışma Sitesi’ne gidecekler veya (ii) giriş talimatlarını yerine getireceklerdir. Bütün girişler işbu Kurallarda yer alan kayıt ve şartlara uygun olmak zorundadır. Giriş yapanlar, Giriş İçin Son Tarih’ten önce Kısım A.4’de yer alan adresi kullanarak Sponsora yazılı bir istek göndermek suretiyle girişlerinin geri alınmasını isteyebilirler. Geri alma isteğinde giriş yapanın adı ve tam olarak geri alınan giriş belirtilmelidir. Sponsor, herhangi bir giriş geri alma isteğini yerine getirmekle yükümlü değildir ve yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

4. Kazananların Seçilmesi. Tebliğ ve İlan; Mail Listesi. Yarışmada Mimari Tasarımı ve Ürün Tasarımı olmak üzere iki kategoride toplam 12 kazanan olacaktır. Kazanan(lar) 25 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarih civarında bir tarihte seçilecek ve Sponsor tarafından kazanan(lar) ilan edilecek ve adları Yarışma Sitesinde veya başka bir makul yerde 29 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarih civarında bir tarihte duyurulacaktır. Kazanan, 29 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarih civarında bir tarihte e-mail yoluyla haberdar edilecektir. Her kazanana, sadece, aşağıda açıklanan şekilde, bu yarışmacının kazanmak için gerekli vasıflara sahip olduğu ödül(ler) verilecektir.

5. Jüri: İşbu Kuralların bütün kayıt ve şartlarına uygun olan bütün girişler, aşağıdaki kriterlere (“Kriterler”) göre değerlendirmeden geçirilecektir:

· Taslak çizimlerden nihai görselleştirmeye kadar kapsamlı bir tasarım yaklaşımı (20 puana kadar)

· Tasarımın orijinalliği (20 puana kadar)

· Tasarımın gerçekleştirilebilirliği (20 puana kadar)

· Tasarımın sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği (20 puana kadar)

· Autodesk tasarım araçlarının etkin kullanımı (20 puana kadar)

Bu kriterlerin her biri eşit ağırlığa sahip olacaktır. Sponsor, en az 5 kişiden (her biri bir “Jüri Üyesi”) oluşan bir kurul oluşturacaktır. Kurulda aşağıdaki kurumlardan gelen jüri üyeleri yer alacaktır:

Mimari Tasarım Jürisi

Ürün Tasarımı Jürisi

Autodesk

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MuuM Mimarlık

Yıldız Teknik Üniversitesi

Zirve Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Yonca-Onuk


Her Jüriden bir Jüri Üyesi Sponsor tarafından Yarışmanın başında Jüri Başkanı tayin edilecektir. Belirlenmiş olan Jüri Üyelerinden bir veya daha fazlasının hazır bulunamayacak olması halinde, Sponsor bunların yerine, takdir kendisine ait olmak üzere, kendi seçeceği benzer vasıflara sahip başka Jüri Üyeleri getirme hakkını saklı tutar.

Bütün Jüri Üyeleri bütün girişleri inceleyecek ve her Kritere göre 1’den 20’ye kadar bir skalayı esas alarak her girişe bir toplam puan verecektir. Bütün Jüri Üyelerinin verdikleri puanlar toplandıktan sonra en yüksek toplam puana sahip olan 12 başvuru kazanmış sayılacak; en yüksek puanı alan giriş büyük ödülü, ikinci en yüksek puanı alan giriş bir alt düzeydeki ödülü alacak ve bu şekilde bütün ödüller dağıtılacaktır.

Oyların eşit çıktığı durumlarda, Jüri Başkanının verdiği puan kazananı (kazananları) belirleyecektir.

SPONSORUN VE JÜRİ ÜYELERİNİN KARARLARI KATİ OLACAKTIR. SPONSOR, KURALLARDA AÇIKÇA BELİRTİLEN HALLER HARİCİNDE, JÜRİ ÜYELERİNİN KARARLARI VEYA KAZANANLARIN BELİRLENMESİ KONUSUNDA YARIŞMACILARLA YAZIŞMA YAPMAYACAKTIR. Jüri Üyeleri, takdir sadece ve sadece kendilerine ait olmak üzere, işbu Kurallara uygun olmayan herhangi bir girişi yarış dışı bırakma hakkına sahiptirler.

6. Giriş Havuzunun Büyüklüğü. Kazanan girişler, Jüri Üyeleri tarafından, işbu Kurallarda belirlenen şekilde, Kriterlere göre seçilecektir. Herhangi bir girişin ödül kazanma şansı, Başlama Tarihi ile Giriş İçin Son Tarih arasında ulaşmış olan geçerli girişlerin sayısına ve, Jüri Üyeleri tarafından yukarıda açıklanan şekilde yapılan değerlendirmeye göre, diğer geçerli girişlere kıyasla söz konusu girişin niteliğine bağlı olacaktır. Sponsor, ulaşacak geçerli başvuru sayısını önceden bilmemektedir.

7. Ödül. Yarışmada verilecek ödül(ler) (“Ödüller”) şunlardır:

  • · Birincilik ödülü : Her iki kategorinin birinci seçilen takımları, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shanghay kentinde düzenlenecek olan Autodesk Panaroma Uluslararası Öğrenci Tasarım Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecektir. 2-6 Mart 2015 tarihlerini kapsayan 5 günlük seyahatin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve yemek giderleri Autodesk tarafından karşılanacaktır. Takım üyeleri Autodesk Panorama kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına ücretsiz olarak katılacaklardır.
    İlave olarak, her iki kategori için, takım başına 6,000 TL tutarında hepsiburada.com hediye çeki

  • · İkincilik Ödülü : Her iki kategori için, takım başına 4,500 TL tutarında hepsiburada.com hediye çeki

  • · Üçüncülük Ödülü : Her iki kategori için, takım başına 3,600 TL tutarında hepsiburada.com hediye çeki

  • · Mansiyonlar : Her iki kategori için 3’er adet mansiyon, takım başına 1,800 TL tutarında hepsiburada.com hediye çeki

KISIM B - GENEL KAYIT VE ŞARTLAR

1. Genel Şartlar . Her katılımcı, Yarışmaya girmekle, işbu Kurallara ve Sponsorun ve Jüri Üyelerinin kararlarına (bunlar aşağıda tanımlanmışlardır) uymayı kabul etmiş olmaktadır. Sponsorun ve Jüri Üyelerinin kararları her durumda takdir mutlak surette Sponsor ve Jüri Üyelerine ait olmak üzere alınacak ve Yarışmaya ilişkin bütün hususlarda bağlayıcı olacaktır. Kanunun yasakladığı hallerde Yarışma hükümsüzdür. Yarışma, ayrıca, Siteye (Sitelere) ilişkin Kullanım Şartlarına, Sponsorun Özel Hayata Saygı Beyanına ve diğer politikalara (topluca “Politikalar”) da tabidir. Bununla birlikte, Politikalar ile Kurallar arasında bir çelişki olması halinde, Kurallar geçerli olacaktır.

2. Giriş için ilave gerekler. Bütün girişler için aşağıdakiler geçerli olacaktır:

· Giriş, tümüyle, girişte belirtilen kişilerin orijinal çalışması olacaktır.

· Girişte hiçbir reklam veya müşteri çekme unsuru bulunmayacaktır.

· Girişte, takdir tamamen Autodesk’e ait olmak üzere, izleyen niteliklerde olan veya olabilecek hiçbir unsur bulunmayacaktır: (i) tehdit edici, taciz edici, aşağılayıcı veya nefret içeren; (ii) karalama niteliğinde olan; (iii) hileli veya suç niteliğinde olan; (iv) müstehcen, uygunsuz veya başka bir nedenden dolayı nahoş bulunan; veya (v) söz konusu hakkın sahibinin önceden açık yazılı izni alınmadıkça, telif hakkı, marka veya başka mülkiyet hakları çerçevesinde mahfuz olan

· Girişte, ceza hukuku veya medeni hukuk çerçevesinde sorumluluk yaratacak nitelikte olan veya ceza hukuku kapsamında suç teşkil edecek bir tutumu teşvik eden unsurlar bulunmayacaktır.

· Girişte herhangi bir ilgili kanun, düzenleme, emir, kural, antlaşma veya başka kanunu (“Kanunlar”) ihlal eden unsurlar bulunmayacaktır. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ihracat kontrol kanunları veya zararlı veya tehlikeli maddelerin kullanımı veya aktarılmasına ilişkin kanunlar da buna dahildir.

· Eğer bir ABD hükümet yetkilisi veya çalışanı iseniz, giriş, ABD hükümet yetkilisi veya çalışanı sıfatıyla istihdamınız kapsamında yaratılmış olmayacaktır.

· Giriş, iş akdinizin kayıt ve şartlarını ihlal etmeyecek nitelikte olmalı ve gizli veya ticaret sırrı niteliğinde bilgiler içirmemelidir.

· Girişler hiçbir üçüncü şahsın aleniyet veya mahremiyet haklarını ihlal etmeyecek nitelikte olmalıdır. Herhangi bir girişte herhangi bir üçüncü şahsın adının, sesinin, resminin, görüntüsünün veya yazılı veya sözlü ifadelerinin bulunması halinde, katılımcı, girişi ile başvuru yapmadan önce, söz konusu üçüncü şahıstan, girişteki söz konusu unsurları kapsayan yazılı onay almak zorundadır.

Her giriş, bütün bakımlardan işbu Kurallara ve Politikalara uygun olmalıdır. Internet’in veya e-mail sunucusunun bir arızasından veya başka bir sebepten dolayı girişlerin üzerinde oynanmış olması veya girişlerin yanlış yönlendirilmiş, eksik, şartları ihlal eden nitelikte, bozuk, kayıp, gecikmiş veya şartları yerine getirmeyen nitelikte olması halinde, Sponsor bundan dolayı sorumlu olmayacak ve mutlak takdir hakkı sadece kendisine ait olmak üzere bu tür girişleri reddetme hakkına sahip olacaktır. Bir girişin gönderilmiş olduğuna dair kanıt, girişin alındığına dair kanıt sayılmayacaktır. Katılımcının iletişim bilgilerinde veya başka bilgilerinde Yarışma esnasında bir değişiklik olması halinde Sponsoru bunlardan haberdar etmek ilgili katılımcının sorumluluğudur.

3. Yarışmaya Katılma Hakkı Olmayanlar. İzleyen nitelikte kişiler Yarışmaya finalist veya kazanan olarak katılma veya Yarışmada ödül kazanma hakkına sahip değildir: (1) Sponsorun veya varsa herhangi bir eş-sponsorun veya bunların işbu Yarışmanın yürütülmesinde yer alan bağlı kuruluşlarının veya ortaklarının çalışanları; (2) Jüri üyeleri ve bunların hanelerinden veya yakın akraba çevrelerinden olan kişiler (yani eşler, ebeveynler ve çocuklar). Ayrıca, bir girişe izin vermenin veya bir ödülü vermenin Politikaları ihlal edecek olması veya Amerika Birleşik Devletlerinin kanunları veya başka ilgili kanunlarca (buna, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (a) ticaret ambargoları, (b) ülkeler, kurumlar veya şahıslar aleyhine devletçe uygulanan yaptırımlar veya ihracat kısıtlamaları ve (c) ABD-dışı hükümetlerin yetkilileri veya temsilcileri ile yapılan işler de dahildir) yasaklanmış olması halinde, Sponsor söz konusu girişe izin vermekle veya söz konusu ödülü vermekle yükümlü olmayacaktır. Bir katılımcının Yarışmaya girmesinin veya ödül almasının yasal olarak yasak olup olmadığına dair Sponsorun kararı kati olacaktır ve Sponsor bu kararından dolayı hiçbir katılımcıya veya herhangi bir başka kişiye karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

4. Beyanlar. Her katılımcı, Yarışmaya girmekle izleyenleri beyan ve garanti etmiş olmaktadır: (a) katılımcı, Yarışmaya katılmak için gerekli bütün şartları yerine getirmektedir; (b) katılımcı, Yarışmaya girer ve katılırken, bütün bakımlardan işbu Kurallara ve bütün ilgili kanunlara uymuştur ve uyacaktır; ve (c) bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bütün iletişim bilgileri de dahil olmak üzere katılımcının girişinde verilmiş olan bütün bilgiler her bakımdan doğru ve eksiksizdir.

5. Ödül Kayıt ve Şartları ve Vergiler. Bütün ödül değerleri Türk Lirası cinsinden verilmiştir. Belirtilmiş bir Ödülün elde bulunmaması halinde, Sponsor, takdir hakkı sadece ve sadece kendisine ait olmak üzere, söz konusu Ödülün yerine bir veya daha fazla eşit veya daha büyük değerde unsur verme hakkına sahiptir. Hiçbir Ödül başkasıyla değiştirilemez, devredilemez, nakit karşılığı değiştirilemez. Kazanan, bütün geçerli federal, eyalete ait, yerel yönetime ait, yerel veya başka nitelikte kanun, düzenleme ve başka kanunlara uymaktan ve herhangi bir Ödüle ilişkin olarak şahsi gelir üzerinden vergilerden, KDV’den, stopaj vergisinden, gümrük vergilerinden ve başka vergi, harç, sigorta, sürşarj ve başka giderlerden tek başına sorumludur. ÖDÜL(LER), SPONSOR TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” ESASINA GÖRE VE HERHANGİ BİR İMALATÇI GARANTİSİ VEYA BAŞKA GARANTİ OLMAKSIZIN VERİLECEKTİR. SPONSOR, HERHANGİ BİR ÖDÜL VEYA BİR ÖDÜLÜN HERHANGİ BİR KISMI İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK, ZIMNİ, YASA GEREĞİ OLAN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTE, BU TÜR HER GARANTİ İDDİASINI PEŞİNEN REDDETMEKTEDİR. BUNA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, PAZARLANABİLİRLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA, MÜLKİYETE VEYA HERHANGİ BİR HAKKIN İHLAL EDİLMEDİĞİNE DAİR ZIMNİ VEYA YASA GEREĞİ OLAN GARANTİLER DE DAHİLDİR. Bazı Ödüller, üçüncü şahısların kayıt ve şartlarına ve kısıtlamalarına tabi olabilir. Ayrıca, bazı ülkeler Ödüllerin kullanılmasını kısmen veya tamamen yasaklayabilirler ve Sponsor kazananın (kazananların) herhangi bir belirli ülkede Ödülleri kullanma hakkının olup olmadığına dair bir bilgiye sahip değildir ve bu hususu belirlemek gibi bir sorumluluğu da yoktur. Kısım A’da açıkça başka yönde bir belirleme bulunmadıkça, posta veya kargo vasıtasıyla Kazananın belirtilmiş olan geçerli teslimat adresine yapılacak doğrudan gönderilerin masrafı (ithalat vergileri ve başka ve gümrük vergileri ve vergiler açıkça bunun dışında tutulmakta olup bu son sayılan vergilerden sadece kazanan sorumludur) Sponsor veya Eş-Sponsor tarafından karşılanacaktır, şu şartla ki alıcının gönderiyi almayı reddetmesi veya kazananın zamanında gönderiyi almaması veya gerekli ithalat vergilerini ve başka gümrük vergisi ve vergileri ödememesinden dolayı teslimatın yapılamaması halinde, kazanan Ödülü kabul etmemiş sayılacaktır. Bu durumda, Sponsorun Ödülü geri isteme hakkı saklı olacaktır ve böyle bir durumda Ödül Sponsora veya Eş-Sponsora iade edilecektir ve kazanan Ödülü alma hakkını kaybetmiş olacaktır.

Kanunun yasak etmediği ölçüde, verilen Ödüller bir kazanana ancak kazanan tarafından işbu Kurallar çerçevesinde istenen herhangi bir Kazanan Beyanı ve İbrası (“Kazananın Beyanı”) imzalandıktan ve ilave onaylar verildikten sonra (buna, başka bir kişinin girişte yer alan adının, sesinin, resminin, görüntüsünün veya yazılı veya sözlü ifadelerinin kullanılması için Sponsor tarafından verilen örneğe uygun formda üçüncü şahıs onayları da dahildir) ve Kazananın Beyanında istenen başka belgeler verildikten sonra verilecektir. Sponsorun Yarışma için hali hazırdaki Kazanan Beyanı, yukarıda Kısım A’da belirtilen adrese mektup göndermek suretiyle istekte bulunmak suretiyle elde edilebilir. Kazanan girişler için, Sponsor ilgili Ödülü, söz konusu olan kişinin reşit olmayan bir kişi olması dışında, sadece adı belirtilmiş olan katılımcıya verecektir. Sponsor, ödülü, söz konusu reşit olmayan kişinin adı belirtilmiş olan ebeveynine veya yasal vasisine verebilir. Kazanan, Ödülü, Sponsorun direktiflerine uygun olarak teslim almalıdır. Kazanandan, Sponsora, vergi amaçlı olarak sosyal güvenlik numarasını veya vergi mükellefi kimlik numarasını vermesi istenebilir. Kazanandan, ayrıca, Sponsora, kazanan girişe ait e-mail adresinin Yetkili Hesap Sahibi olduğuna dair kanıt göstermesi de istenebilir. “Yetkili Hesap Sahibi”, bir Internet erişimi sağlayıcı veya bir e-mail adresine ait alana e-mail adresleri atamaktan sorumlu başka bir kuruluş tarafından bir e-mail adresi atanmış olan gerçek kişidir. İhtilaf halinde, giriş, giriş anında verilmiş olan e-mail adresinin Yetkili Hesap Sahibi tarafından verilmiş sayılacaktır. Yedi (7) gün içinde (veya Sponsorun belirlediği daha uzun bir mühlet içinde) kazananın ilan edildiği ilana cevap verilmemesi veya herhangi bir gerekli beyan veya ibranın verilmemesi veya yukarıdaki hususların herhangi birine uyulmaması halinde, ilgili katılımcı yarış dışı bırakılabilecek ve onun yerine yedek kazanan seçilebilecektir. Sponsorun politikası, devlet çalışanlarına, devlet çalışanlarının Etik Davranış Standartları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak yönündedir: bu Standartlar hilafına kazanılmış bir Ödül olması halinde, bu ödül kabul edilmemeli ve masrafları Sponsora ait olmak üzere iade edilmeli veya imha edilmelidir.

6. İbra. Kanunun izin verdiği azami ölçüde, her katılımcı, Yarışmaya girmekle, Sponsoru ve varsa Eş-Sponsorları, ödülü imal edenleri ve Yarışmanın tanıtım veya idaresinde yer alan başka kuruluşları ve bunların her birinin ana şirketlerini, bağlı kuruluşlarını ve iştiraklerini ve bunların her birinin yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini (“Sponsor Taraflar”), (a) Yarışmadan, (b) katılımcı tarafından işbu Kuralların, Politikaların veya ilgili Kanunların ihlalinden (c) herhangi bir katılımcıya veya katılımcı tarafından verilmiş girişe isnat edilen herhangi bir telif hakkı, marka, patent, ticari sır ve başka fikri mülkiyeti haksız yere ele geçirme veya ihlal fiilinden (d) herhangi bir ödülün veya herhangi bir ödül ile satın alınmış olan bir unsurun kabul edilmesi, elinde bulunması, alınması veya kullanılmasından, (e) herhangi bir girişin üzerinde oynanmış veya yanlış yönlendirilmiş, eksik, gereklere uymayan, bozuk, kayıp, gecikmiş veya yarışmaya katılma hakkı olmayan nitelikte olmasından (f) herhangi bir bilgisayar, telefon, modem, kablo, uydu, şebeke, bilgisayar yazılımı, online sistem, sunucu, yazılım veya başka ekipman veya tedarikçideki herhangi bir problem veya arızadan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işletim veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, silmeler, kusurlar veya gecikmeler de dahil olmak üzere) (bunlardan kaynaklanan yanlış, eksik, tahrif olmuş veya karışmış bilgiler de dahil olmak üzere), (g) Internet trafiği yoğunluğundan veya web sitesi erişilebilirliği veya gecikmelerinden, (h) herhangi bir Yarışma bağlantılı materyaldeki baskı veya tipografi hatalarından ve (i) Yarışmayla bağlantılı olarak meydana gelebilecek herhangi bir başka teknik hatadan veya insan hatasından (“Sebepler”) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan, (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğrudan, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, ceza niteliğinde, yasal veya başka tür hasarlar da dahil olmak üzere) her tür sorumluluk ve tazminata, kayba, maliyete ve gidere karşı ibra etmekte ve bunlara karşı onları masun tutmaktadır. YUKARIDAKİ HÜKMÜN GENEL NİTELİĞİNE SINIRLAMA GETİRİLMEKSİZİN, SPONSOR TARAFLAR, KANUN, HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME VEYA BAŞKA HUKUK TEORİSİNDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, SEBEBİ HER NE OLURSA OLSUN, YARIŞMADAN KAYNAKLANAN KAR KAYBINDAN VEYA ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, CEZA NİTELİĞİNDE, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR VE BÜTÜN BU HASARLARIN SORUMLULUĞU PEŞİNEN REDDEDİLMİŞTİR. BAZI ÜLKELERİN KANUNLARI ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUĞUN VEYA BAŞKA SORUMLULUKLARIN ÜSTLENİLMEMESİNE İZİN VERMEYEBİLİRLER (ARIZİ VE SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE). BÖYLE DURUMLARDA, SÖZ KONUSU SORUMLULUĞU KALDIRMA VEYA SINIRLAMA HÜKMÜ, SADECE İLGİLİ ÜLKEDEKİ İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. İŞBU KAYIT VE ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY, BU ŞEKİLDE SORUMLULUĞUN ORTADAN KALDIRILMASININ İLGİLİ KANUN TARAFINDAN YASAKLANDIĞI ÖLÇÜDE, HİLEDEN DOLAYI VEYA İHMALDEN KAYNAKLANAN YARALANMA VEYA ÖLÜMDEN DOLAYI SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ.

7. Olumsuz tutum ve davranış. Sponsor, takdir hakkı sadece ve sadece kendisine ait olmak üzere, bir katılımcının izleyen fiillerden birini gerçekleştirmesi halinde söz konusu katılımcıyı yarışma dışı bırakma hakkına sahip olacaktır: (a) kayıt süreci, Yarışmanın yürütülüşü, Sponsorun sitesi veya bağlı web siteleri üzerinde oynaması veya buna teşebbüs etmesi, (b) sportmenliğe aykırı veya düzen bozucu şekilde davranması veya başka bir kişinin canını sıkma veya taciz etme gayesiyle hareket etmesi; (c) bunun dışında bir şekilde işbu Kuralları, Politikaları veya herhangi bir ilgili Kanunu ihlal etmesi veya (d) işbu Kuralların metnini ve/veya özünü ihlal etmeye teşebbüs etmesi. SPONSOR, BU TÜR BİR DAVRANIŞ İÇİNDE OLAN KİŞİLERDEN, KANUNUN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE TAZMİNAT İSTEME HAKKINI SAKLI TUTAR.

8. Fesih. Sponsor, takdir hakkı sadece ve sadece kendisine ait olmak üzere, herhangi bir anda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hile, suiistimal veya tahrif veya teknik, idari, mali veya başka zorluklar da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle Yarışmayı askıya alma, değiştirme veya feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Sponsor, Yarışma sitesinde, Sponsor Sitesinde veya başka bir makul yerde bu durumu duyuracaktır. Yarışmanın kazananın seçilmesinden önce fesholması halinde, Sponsor, Sponsor Sitesinde, Yarışma Sitesinde veya başka bir makul yerde ödülü vermenin alternatif bir yöntemini ilan edecektir.

9. Şahsi Bilgilerin Kullanılması. Katılımcılardan, Yarışmaya girebilmeleri için, katılımcının adını, e-mail adresini, yaşını veya doğum tarihini ve başka bilgileri vermeleri istenebilir. Girişlerin alındığına dair teyit verilmeyecek ve girişler iade edilmeyecektir. Her katılımcı, Yarışmaya girmekle, Sponsor tarafından veya Sponsor adına hareket eden herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, girişte yer alan veya başka bir şekilde söz konusu katılımcı tarafından Yarışmayla ilgili olarak verilmiş, Yarışma süresince elde edilmiş olan kişisel bilgilerin (buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere ad, iletişim bilgileri (e-mail adresi gibi), kullanıcı profili bilgileri, ses, görüntü, özgeçmiş bilgileri ve resim de dahildir) Yarışmanın ve başka Autodesk yarışmalarının ve tanıtımlarının idaresi ve tanıtımı ve halka ilanı için veya katılımcı tarafından yazılı olarak kabul edilmiş olan başka amaçlar için bedelsiz olarak kullanılmasına onay vermiştir. İşbu Kurallarda belirtilenin dışında, Sponsor, katılımcılar tarafından Yarışma ile bağlantılı olarak verilmiş olan bütün kişisel bilgilere, Sponsorun işbu Kuralların bir parçası olan Mahremiyete Saygı beyanına uygun şekilde muamele edecektir.

10. Reklam ve Pazarlama. Her girişçi, Yarışmaya girmekle, girişinin Sponsor tarafından muhtemel incelenmesi ve değerlendirilmesinin karşılığı olarak, Sponsora, kullanıcı gönderilerinin mülkiyeti ve kullanımı hakkında Muvafakat Belgelerinde belirlenen şekilde girişinin kullanma hakkını herhangi bir münhasırlık söz konusu olmaksızın Sponsora vermiş olur. YUKARIDAKİ HÜKME HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEKSİZİN, KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HER GİRİŞÇİ, YARIŞMAYA GİRMEKLE, SPONSOR, EŞ-SPONSOR VEYA SPONSOR VEYA HERHANGİ BİR EŞ-SPONSOR TARAFINDAN SEÇİLMİŞ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN, BİR GİRİŞTE YER ALAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GİRİŞÇİ TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞ OLAN, YARIŞMAYLA İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLERİN (KİŞİSEL BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE), ÇİZİMLERİN, METİNLERİN, FOTOĞRAFLARIN, GÖRÜNTÜLERİN, SESLERİN, VİDEOLARIN VE BAŞKA MATERYALLERİN REKLAM VE PAZARLAMA MAKSATLI OLARAK KULLANILMASINA MUVAFAKAT ETMİŞ VE GİRİŞE KATKIDA BULUNMUŞ OLAN HER KİŞİDEN (ADI, RESMİ, MÜLKİYETİ, SONUÇLARI VE HASILATI GİRİŞTE YER ALAN HER ŞAHISTAN) BU YÖNDE YASAL OLARAK BAĞLAYICI OLAN YAZILI BİR MUVAFAKAT VEYA YASAL BAĞLAYICILIĞI OLAN BAŞKA BİR İZİN (YARATILMIŞ OLAN BÜTÜN İÇERİKTEKİ TELİF HAKLARININ KULLANIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN İZİN DE DAHİL OLMAK ÜZERE) ALMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMİŞ OLUR. Bunun dışında, her girişçi, her girişte sahip olabileceği her tür hakka sahip olmaya devam eder.

11. Çeşitli Hükümler. Katılımcılar, Yarışmaya girmekle, işbu Kuralların Türkiye kanunlarına tabi olacaklarını ve bu kanunlara göre yorumlanacaklarını kabul etmiştir. Uluslararası Mal Satışları için Sözleşmeler hakkında BM Konvansiyonu işbu Kurallar için geçerli değildir (ve işbu Kuralların tabi olduğu kanunlar arasından çıkarılmıştır). Ayrıca, katılımcılar, Yarışmaya girmekle, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla ilgili olan bütün hak talepleri, dava ve ihtilaflarda sadece ve sadece İstanbul mahkemelerinin yetkili olacağını (ve tarafların da sadece ve sadece İstanbul mahkemelerinin yetkisine tabi olacağını) kabul etmiştir. Her katılımcı, Yarışmaya girmekle, bu mahkemelerin yetkisini kabul etmiştir ve yetki bakımından olsun, dava yeri bakımından olsun, dava yerinin uygunsuzluğu bakımından olsun veya başka bir sebeple olsun bu mahkemelere itiraz hakkından peşinen feragat etmiştir. Tersi hükümlere bakılmaksızın, hiçbir hüküm, Sponsor Taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlalinden dolayı bu ihlalin meydana geldiğinin iddia edildiği herhangi bir ülkede dava açmasına mani teşkil edemez. İşbu Kuralların herhangi bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz, yasadışı veya başka bir sebepten dolayı icra edilemez sayılması halinde, söz konusu kısım söz konusu mahkeme tarafından söz konusu kısmı icra edilir kılmak için gereken asgari ölçüde ve Sponsorun ilk gayesini mümkün olan azami ölçüde koruyacak şekilde değiştirilecek ve işbu Kuralların kalan kısmı aynen geçerli kalacaktır. İşbu Kurallarda veya Yarışmayla bağlantılı herhangi bir başka belgede yer alan hiçbir şey, Sponsor tarafından herhangi bir üçüncü şahsın, ürünün veya hizmetin onaylanması şeklinde yorumlanmayacaktır.

12. Yarışmanın Facebook, Google+ veya Twitter üzerinde tanıtımının yapılması halinde, aşağıdakiler geçerli olacaktır: Katılımcıların her biri, Yarışmanın hiçbir şekilde Facebook, Google+ veya Twitter tarafından desteklenmediğini, onaylanmadığını ve yönetilmediğini bilmekte ve bunu kabul etmektedir. Katılımcı tarafından Sponsora verilmiş olan Yarışma bilgileri (bununla sınırlı olmamak kaydıyla e-mail adresleri de dahil olmak üzere), Sponsor tarafından yukarıda belirtilen sosyal medya platformlarına verilmiş değildir. Dolayısıyla, bu bilgiler, Sponsorun Mahremiyete Saygı Beyanına tabi olacaktır.