Kullanıcı Girişi

Teslim Şekli

  • Projelerin teslimi elektronik olarak yarışma web sitesi üzerinden yapılacaktır. Proje dosyaları, yarışma web sitesinin “Proje Teslimi” sayfasında yer alan form aracılığı ile gönderilecektir.
  • Yarışmacılar projelerini A1 boyutunda 300 dpi çözünürlüğünde, JPEG veya PDF dosya tipindeki dijital paftalar şeklinde teslim edeceklerdir. Pafta sayısında sınırlama yoktur. Paftaların üzerindeki resimler ve açıklamalar, kavramsal eskizlerden son görselleştirmeye kadar tüm tasarım sürecini anlatabilmelidir.  
  • Tasarım yaklaşımını, hedefe nasıl ulaşıldığını, sürdürülebilirlik ve engelsizlik unsurlarını özetleyen ve 300 kelimeyi aşmayan bir açıklama metni, paftalar ile birlikte iletilecektir. Bu açıklama metninin sonunda, projede kullanılan tüm Autodesk tasarım araçları ve kullanım şekilleri de belirtilmelidir.
  • Autodesk araçları ile üretilen 3B model ve sahnelere ilişkin dosyalar, paftalar ile birlikte siteye yüklenecektir.
  • Projeler Son Teslim Tarihi’nden önce sisteme girilmiş olmalıdır.